To zyskujesz wybierając naszą firmę

 

wiedza i doświadczenie

Czym jest inwentaryzacja budowlana?

Inwentaryzacja budowlana jest przedstawieniem rzeczywistego stanu istniejącego budynku, wykonuje się ją najczęściej przy okazji remontu domu, przebudowy czy nadbudowy obiektu. Inwentaryzację wykonujemy także dla potrzeb wymiany konstrukcji dachu oraz zmiany rozmiaru i ilości otworów okiennych lub drzwiowych w ścianach. Plany stanu istniejącego konieczne są przy wydzieleniu nowych lokali w obiekcie oraz do obliczenia powierzchni użytkowej budynku (np. dla celów wyliczenia podatku) 

 

Nadzór

Normy i narzędzia

Inwentaryzację wykonujemy według normy PN-ISO 9836:1997 (lub na życzenie klienta  PN-70/B-02365) Dzięki wykorzystaniu dalmierzy laserowych osiągamy bardzo dużą dokładność pomiarów. Rysunki inwentaryzacyjne tworzone są w programie CAD bezpośrednio na miejscu pomiaru co ma wpływ na szybkość i jakość wykonywanych prac

Współpraca

Nasze największe osiągnięcie

Inwentaryzacja kompleksu budynków Pabianickiego Centrum Medycznego w Pabianicach o powierzchnii 40.000m2

 

DO SPORZĄDZENIA WYCENY POTRZEBUJEMY:
- dokładny adres (dzięki niemu możemy obejrzeć obiekt na zdjęciach satelitarnych)
- zakres inwentaryzacji (architektoniczna, instalacje sanitarne, elektryczne, odktywki konstrukcji)
- typ obiektu (mieszkanie, dom jednorodzinny, dom wielorodzinny, biurowiec, hala, obiekt zabytkowy)
- charakterystyczne dane budynku (kubatura, powierzchnia użytkowa, ilość lokali, ilość kondygnacji)
 
 
Co otrzymujesz zamawiając inwentaryzację? Wykonana inwentaryzacja będzie zawierać:
- opis techniczny budynku wraz z zestawieniem powierzchni i kubatury
- plan sytuacyjny
- rzuty wszystkich kondygnacji oraz rzut dachu
- charakterystyczne przekroje 
- elewacje budynku
- zdjęcia stanu istniejacego
 
Na życzenie klienta inwentaryzacja może także zawierać detale i modele 3D obiektów.
 
Inwentaryzacje drukujemy w 2 egzemplarzach oraz dostarczamy w wersji elektronicznej (pliki dwg oraz pdf). 
Inwentaryzacje wykonujemy na terenie całego kraju. 

 Formularz kontaktowy

 

 

 

tel. 796 048 531

NIP 725 181 33 59
REGON 100 355 645

biuro@arkai.pl
90-457 Łódź, ul. Piotrkowska 267 lok.25