Do czego jest potrzebna inwentaryzacja budynku?

Inwentaryzacja jest opracowaniem zawierajacym aktualny stan istniejącego budynku. Potrzebna jest gdy planuje się jego przebudowę lub rozbudowę. W przypadku gdy plany zaginęły lub są niekompletne oraz nie były aktualizowane po przebudowach. Na jej podstawie tworzy się projekt budowlany. 

 

Nadzór

Jaki jest zakres i forma inwentaryzacji budowlanej?

Co dostanę zamawiając usługę?

Zakres ustalany jest indywidualnie i uzależniony przede wszytkim od potrzeb inwestora. Inwentaryzacja może zawierać wszystkie lub część z wymienionym elementów:

- opis techniczny (informacja o tym z czego budynek jest zbudowany, jaka jest jego lokalizacja, charakterystyczne parametry)
- zwymiarowane rzuty kondygnacji,
- rzut dachu,
- przekroje (z rzędnymi posadzek, wysokościami),
- widoki elewacji,
- dokumentacja fotograficzna obiektu,


Inwentaryzacja może być przekazana w formie papierowej (wydruki w skali spięte w opisanej teczce) i cyfrowej (wysłane mailem, zapisane na płycie CV/DVD w formacie dwg, pdf). Ilość egzemplarzy - według potrzeb klienta.

 

Jesteśmy firmą z doświadczeniem.

Największym zadaniem z którym się zmierzyliśmy do tej pory była intaryzacja zespołu budynków szpitalnych w Pabianicach o łącznej powierzchni 40 000m

 

 

 

Jeżeli potrzebujesz wyceny napisz lub zadzwoń!

biuro@arkai.pl

tel: 796 048 531Formularz kontaktowy